Sứ Đồ Hành Giả 3 (Mất Dấu 3) - Line Walker - Bull Fight - [Vietsub - HD]

Sứ Đồ Hành Giả 3 (Mất Dấu 3)

Line Walker - Bull Fight

Nội dung phim

Bối cảnh của bộ phim này được đặt vào năm 2018, sau ba năm thuộc đại kết cục của phần 1 (thời gian là năm 2015); thời gian câu chuyện của phần 2 là 2010, thuộc tiền truyện của phần 1.

Review phim Sứ Đồ Hành Giả 3 (Mất Dấu 3)