Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật - The Tears of the Great Sage - [Vietsub - HD]

Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật

The Tears of the Great Sage

Nội dung phim

Câu chuyện kể về sau khi Tôn Ngộ Không được sắc phong Đấu Chiến Thắng Phật, tiếp tục những kiếp nạn cùng Đường Tam Tạng, tại đây Ngộ Không gặp phải kiếp nạn sắc tình lục dục nảy sinh tình cảm cùng với nữ yêu chốn hồng trần

Review phim Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật