Những cô gái Equestria: Tàu Lượn Tình Bạn - My Little Pony Equestria Girls: Rollercoaster of Friendship - [Vietsub - HD]

Những cô gái Equestria: Tàu Lượn Tình Bạn

My Little Pony Equestria Girls: Rollercoaster of Friendship

Nội dung phim

Tình bạn của Rarity với Applejack được thử thách khi Vignette Valencia thuê cô làm nhà thiết kế mới cho một cuộc diễu hành công viên giải trí.

Review phim Những cô gái Equestria: Tàu Lượn Tình Bạn