Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta - My Succubus Wife - [Vietsub - HD]

Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta

My Succubus Wife

Nội dung phim

Kỳ Lân Thú kết duyên cùng Đào Thụ Yêu bị Quán Thế Âm Bồ Tát phát hiện đã đày Kỳ Lân Thú xuống trần và giam Đào Thụ Yêu ở yêu giới… 5 ngàn năm sau mọi chuyện sẽ như thế nào?  

Review phim Nàng Vợ Yêu Nữ Của Ta