Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm - The Unbeatable - [Vietsub - HD]

Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm

The Unbeatable

Nội dung phim

Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm Lý Cẩn Dung vì báo thù mà đến Kim Lăng, bắt tay cùng Cam Đường tiên sinh Chu Dĩ Đường, trảm Bắc Đẩu diệt gian tướng bảo vệ thái bình cho Nam Bắc Triều.

Review phim Hữu Phỉ: Phá Tuyết Trảm